تكاوران جنگ سايبرhttp://www.tebyan.net/jkaviani/index.aspxfaآخر نوشتhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2589284/7/2012 1:17:00 AMشناخت خورشيد از طريق ‌‌ستاره‌هاhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2568803/15/2012 7:30:00 PMروحيه ي جوانمردي و سخاوتhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2564863/11/2012 8:31:00 PMفرار به سوي خداhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2558963/5/2012 11:31:00 AMفرهادي تنها بهانه اي است براي سرگرم كردن من و تو !http://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2558203/3/2012 5:56:00 PMجبهه پايداريhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2556193/1/2012 5:13:00 PMاسكار، فرهادي را بردhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2553042/28/2012 12:01:00 PMهنرنمايي استاد هتاك در پخش زنده جهاني از اختتاميه فيلم ۱۰۰ ثانيه!http://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2550882/25/2012 8:34:00 PMرسم گمناميhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2542722/18/2012 1:08:00 PMهمراهي وليhttp://www.tebyan.net/weblog/jkaviani/post.aspx?PostID=2537212/14/2012 8:55:00 PM